by

Typy testów

Walidacja realizowanego przez nas projektu przybiera mnóstwo zróżnicowanych form. Każda z nich odpowiada za inną „działkę”, inne są także metody sprawdzania funkcjonalności, wydajności oraz bezpieczeństwa.

Spośród wszystkich typów, wymienić należy przede wszystkim testy ogólne, związane z kontrolą jakości systemu i jego elementów. W ich ramach sprawdzana jest cała architektura strony, aplikacji czy programu. Bez jej dokładnego przeanalizowania niemożliwe jest wdrożenie jakichkolwiek rozwiązań.

Testowanie oprogramowania to również audyty i testy bezpieczeństwa. Ich głównym celem jest wykrycie ewentualnych luk i błędów, które mogłyby prowadzić do powstania zagrożenia. Spore znaczenie mają także tak zwane białe skrzynki i czarne skrzynki, zwane również strukturalnymi i niestrukturalnymi.

Nie można zapominać również o testach warstw, w skład których wchodzą między innymi metody API, UI oraz GUI. Rodzajów działań walidacyjnych jest oczywiście dużo więcej – istotne jest to, aby były one przeprowadzane z zachowaniem należytej solidności.